Friday, 21 Feb 2020
 
 
Bảng Giá Sách PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 24 October 2010 02:57
BẢNG GIÁ SÁCH TIVI
STT TÊN SÁCH

GIÁ BÁN

(nghìn VNĐ)

1 Điện tử căn bản - Tập I 100
2 Điện tử căn bản - Tập II 70
3 Nguyên lý và phương pháp sửa chữa Amplifier-Karaoke Amplifier 100
3 Nguyên lý và phương pháp tìm Pan Tivi LED 120
4 Nguyên lý và phương pháp sửa chữa Tivi LCD - Tập 1 80
5 Nguyên lý và phương pháp sửa chữa Tivi LCD - Tập 2 100
6 Tuyển tập sơ đồ Tivi LCD - Tập 1 80
7 Tra cứu và thay thế transistor thông dụng 120
8 P/t mạch điện & P/pháp tìm Pan TV màu - Tập I 80
9 P/t mạch điện & P/pháp tìm Pan TV màu - Tập II 60
10 P/t mạch điện & P/pháp tìm Pan TV màu - Tập III 60
11 Sổ tay tra cứu IC TV - Tập I 60
12 Sổ tay tra cứu IC TV - TậpIIA 40
13 Sổ tay tra cứu IC TV - Tập IIB 50
14 Sổ tay tra cứu IC TV - Tập III 100
15 Sổ tay tra cứu IC TV - Tập IV 60
16 Sổ tay tra cứu IC TV - Tập V 100
17 Sơ đồ TV màu - Tập II 30
18 Thống kê các Pan hay TV màu tập I 60
19 Thống kê các Pan hay TV màu tập II 60
20 Phương pháp mở Service TV màu - Tập I 35
21 Phương pháp mở Service TV màu - Tập II 35
22 Phương pháp mở Service TV màu - Tập III 35
23 Phương pháp mở Service TV màu - Tập IV 80
24 Vỉ TV màu Trung Quốc tập I 40
25 Vỉ TV màu Trung Quốc tập II 40
26 Vỉ TV màu Trung Quốc tập III 80
27 P/t mạch điện TV màu SAMSUNG SCT11A 30
28 P/t mạch điện TV màu SAMSUNG PLANO KS1A(P) 50
29 P/t mạch điện TV màu SONY KV-2168/J21MF1 20
30 P/t mạch điện TV màu SONY KV 2165 22
31 P/t mạch điện TV màu SONY WEGA I 40
32 P/t mạch điện TV màu SONY WEGA II 40
33 P/t mạch điện TV màu SONY WEGA III 40
34 P/t mạch điện TV màu SHARP 21N52 20
35 P/t mạch điện TV màu SHARP 14VJN1 19
36 P/t mạch điện TV màu HITACHI CMT-2163/1495... 32
37 P/t mạch điện TV màu TOSHIBA BOMBA 21N7/21G5 70
38 P/t mạch điện TV LG Chassis MC64A,64B… 40
39 P/t mạch điện TV LG Chassis MC-019A/MC-994 30
40 P/t mạch điện TV màn hình phẳng JVC B216 30
41 P/t mạch điện TV JVC AV-G21.. 38
42 P/t mạch điện TV màn hình phẳng JVC phẳng AVP21 50
43 P/t mạch điện PANASONIC - GAOO TC-1409/16S09 20
44 P/t mạch điện PANASONIC màn hình phẳng TC-21P20-MX8 60
45 P/t mạch điện PANASONIC màn hình phẳng 21P30V 40
46 P/t mạch điện TV màu GOLDSTAR MC41A… 18
47 P/t mạch điện TV màu GOLDSTAR CFT-9742 16
48 P/t mạch điện TV màu VTB Chassis TD18 30
BẢNG GIÁ SÁCH CD-VCD-DVD
STT TÊN SÁCH GIÁ BÁN
1 Sổ tay tra cứu IC CD  - Tập I 30
2 Sổ tay tra cứu IC CD  - Tập IIB 25
3 Sổ tay tra cứu IC CD  - Tập III 40
4 Sổ tay tra cứu IC CD  - Tập IV 50
5 Phương pháp chuyển đổi CD sang VCD 40
6 Máy đọc đĩa VCD MP3 Trung Quốc 40
7 Máy đọc đĩa VCD Qisheng… 28
8 Tuyển tập sơ đồ CD-VCD - Tập II 28
9 Nguyên lý và phương pháp sữa chữa DVD 70
10 Tuyển tập sơ đồ DVD- Tập I 30
BẢNG GIÁ SÁCH LCD MONITOR
STT TÊN SÁCH GIÁ BÁN
1 Nguyên lý và phương pháp sửa chữa LCD MONITOR 80
2 Sơ đồ LCD MONITOR - Tập 1 50
3 Phương pháp tìm Pan MONITOR vi tính 120
4 IC chuyên dùng monitor vi tính tập I 40
5 IC chuyên dùng monitor vi tính tập II 40
6 IC chuyên dùng monitor vi tính tập III 40
7 Tuyển tập sơ đồ Monitor vi tính - Tập I 40
8 Tuyển tập sơ đồ Monitor vi tính - Tập II 40
9 Tuyển tập sơ đồ Monitor vi tính - Tập III 40
10
Nguyên lý sửa chữa bộ nguồn vi tính 60
BẢNG GIÁ SÁCH ĐIỆN THOẠI
STT TÊN SÁCH GIÁ BÁN
1 Điện tử căn bản dành cho điện thoại 70
2 Mã số bí mật điện thoại di động 40
3 Cài hình nhạc MB 40
4 UFS hộp nạp phần mềm 60
5 Hướng dẫn sử dụng cài phần mềm chạy dây Motorola 60
6 Hướng dẫn sử dụng cài phần mềm máy Trung Quốc 55
7 Tuyển tập sơ đồ điện thoại di động - Tập I 55
8 Tuyển tập sơ đồ điện thoại di động - Tập II 56
9 Nguyên lý & phương pháp sửa chữa điện thoại di động - Tập I 60
10 Nguyên lý & phương pháp sửa chữa điện thoại di động - Tập II 60
11 Nguyên lý & phương pháp sửa chữa điện thoại di động - Tập III 64
12 Nguyên lý & phương pháp sửa chữa điện thoại di động - Tập IV 80
13 Phân tích mạch & hướng dẫn sửa chữa MOTOROLA V3 60
14 Phân tích mạch & hướng dẫn sửa chữa NOKIA 7610 60
15 Phân tích mạch & hướng dẫn sửa chữa máy Nokia N70 64
16 Phân tích mạch & hướng dẫn sửa chữa MP4 Trung Quốc 70
17 Phân tích mạch & hướng dẫn sửa chữa máy SAMSUNG D820 70
18 Thay thế IC tương đương điện thoại di động 40
Nguyên lý và phương pháp tìm Pan TIVI LCD
Last Updated on Monday, 04 March 2019 03:52
 
 
viagra