Friday, 21 Feb 2020
 
 

Tìm sản phẩm

Sản phẩm ngẫu nhiên

$40 000.00$14 000.00Chương trình LCD TIVI PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 25 October 2010 08:32

TT. Dạy truyền nghề điện tử Kỹ Thuật Bách Khoa

Số: 020 & 120 lô R, c/c Nguyễn Kim, P.7, Q.10, TP. HCM

Điện thoại: (028) 38 532 494 

0983.531.635 - 0903.917.909

Email: ktbachkhoa@live.com

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC LCD TIVI

 

* Thời gian  học:

+  Lớp Sáng  :          9h    -  12h

+ Lớp Chiều :          14h  -  17h (thứ hai, tư, sáu)

* Các loại hình môn học:

- Dành cho học viên đã biết (CRT)

+ Thời gian học: 2 tháng (tuần 6 buổi từ thứ hai đến thứ bảy).

+ Học phí: 7.000.000 đồng, đóng trước một lần.

+ Giáo trình miễn phí.

+ Lý thuyết: học băng video.

+ Thực hành trên máy TT và khách hàng.

- Dành cho học viên chưa biết điện tử căn bản và Tivi.

+ Thời gian học: 5 tháng (tuần 6 buổi từ thứ hai đến thứ bảy).

+ Học phí: 9.000.000 đồng, đóng trước một lần.

+ Giáo trình miễn phí.

+ Lý thuyết: học băng video.

+ Thực hành trên máy TT và khách hàng.

Chương trình học

A- LÝ THUYẾT

I- Tổng quát về màn hình LCD, LED

- Sơ đồ

- Cấu tạo

- Hoạt động

- Chuẩn giao tiếp HDMI

- Thực hành

 

II- Sơ đồ khối tổng quát LCD –TV, TV LED

- Sơ  đồ khối

- Hoạt động

- Phân tích sơ đồ khối SAMSUNG, LG , SONY, PANASONIC,…

- Phân tích sơ đồ LCD TV LED

 

III- Mạch nguồn

1.      Sơ  đồ khối tổng quát mạch nguồn

- Dạng  I

- Dạng II

2.       Phương pháp sửa chữa mạch nguồn

3.      Phân tích một số mạch nguồn thực tế

4.      Độ mạch nguồn thực tế.

5.      Thực hành.

 

IV- Mạch INVERTER VÀ MẠCH LED DRIVER

- Sơ  đồ khối tổng quát mạch Inverter và mạch led driver

- Hoạt động

- Phương pháp độ board Inverter (board cao áp)

- Ý  tưởng sửa chữa mạch Inverter

- Thực hành

 

V- Mạch vi xử lý (MCU)

VI- Mạch xử lý hình ảnh (Scale)

- Sơ đồ khối

- Hoạt động

- Phân tích một số sơ đồ thực tế ( SAMSUNG, SONY, LG,…)

- Phương pháp sửa chữa

 

VII- Mạch xử lý âm thanh

- Xử lý âm thanh số

- Sơ đồ khối

- Hoạt động

 

VIII- Mở service TV LCD, LED

IX- Hướng dẫn sử dụng Ossiloscope analog và PC-Ossiloscope

B- THỰC HÀNH

- Dò mạch thực tế trê máy (SAMSUNG, PANASONIC, SONY, LG,…)

- Dò mạch nguồn

- Dò mạch Inverter (board cao áp)

- Dò mạch vi xử lý

- Dò mạch xử lý hình ảnh

- Dò mạch âm thanh

- Đo điện áp  mẫu trên máy  SAMSUNG, PANASONIC,…

- Mở service trên máy SAMSUNG LCD, PLASAMA, LED.

- Thay thế độ,  board Inverter

- Tập làm chân , đóng chip

- Sửa chữa máy khách hàng

 

Last Updated on Tuesday, 25 December 2018 03:25
 
 
viagra