Sunday, 20 Oct 2019
 
 
Chương Trình Học Hàm Thụ PDF Print E-mail
Chương Trình Đào Tạo
Written by Administrator   
Thursday, 16 December 2010 10:02

Hàm Thụ Điện Thoại Di Động

+ Giáo trình miễn phí và 23 cuộn băng video hoặc đĩa DVD, học theo thứ tự ghi trên băng.

+ Giải đáp thắc mắc qua thư từ hoặc điện thoại

+ Học phí 7.000.000 đóng trước 1 lần

+ Nếu học riêng phần cứng và phần mềm

Học phí 5.000.000 cho mỗi học phần

---------------------------------------------------------------------------------------

Hàm Thụ Monitor +LCD Monitor Dành cho thợ điện tử không có thời gia đến trung tâm học

+ Giáo trình miễn phí và 18 cuộn băng video hoặc đĩa DVD, học theo thứ tự ghi trên băng

+ Giải đáp thắc mắc qua thư từ hoặc điện thoại

+ Học phí 5.000.000 đóng trước 1 lần

-------------------------------

Hàm Thụ Tivi màu Dành cho thợ điện tử không có thời gia đến trung tâm học

+ Giáo trình miễn phí và 23 cuộn băng video hoặc đĩa DVD, học theo thứ tự ghi trên băng

+ Giải đáp thắc mắc qua thư từ hoặc điện thoại

+ Học phí 5.000.000 đóng trước 1 lần

---------------------------------------------------------------------

Hàm Thụ Tivi LCD-PLASMA-LED Dành cho thợ điện tử không có thời gia đến trung tâm học

+ Giáo trình miễn phí và 23 cuộn băng video hoặc đĩa DVD, học theo thứ tự ghi trên băng

+ Giải đáp thắc mắc qua thư từ hoặc điện thoại

+ Học phí 5.000.000 đóng trước 1 lần

----------------------------------------------------------------------------------------

Hàm Thụ Điện tử căn bản Dành cho thợ điện tử không có thời gia đến trung tâm học

+ Giáo trình miễn phí và 23 cuộn băng video hoặc đĩa DVD, học theo thứ tự ghi trên băng

+ Giải đáp thắc mắc qua thư từ hoặc điện thoại

+ Học phí 5.000.000 đóng trước 1 lần

------------------------------------------------------------------------

Hàm Thụ CD-VCD-DVD Dành cho thợ điện tử không có thời gia đến trung tâm học

+ Giáo trình miễn phí và 23 cuộn băng video hoặc đĩa DVD, học theo thứ tự ghi trên băng

+ Giải đáp thắc mắc qua thư từ hoặc điện thoại

+ Học phí 5.000.000 đóng trước 1 lần

Last Updated on Monday, 04 March 2019 03:43
 
 
viagra